Ursprung
Råvarubutiken
Råvarubutiken

Logga in

X

Lär känna några av de kooperativ vi arbetar med!


Wiñak | Ecuador

I odlarkooperativet Wiñak (Asociación Agro Artesanal Wiñak) är det kvinnorna som spelar den mest aktiva rollen. De är de som anses besitta den nedärvda kunskapen för odlingen av kakao, som sker i linje med kichwafolkets kosmovision, deras syn på världen, individen och interaktionen dessa emellan. Wiñak grundades i kölvattnet av den kamp för de ecuadorianska ursprungsbefolkningarnas rättigheter, som växte i omfattning under 80- och 90-talen. Fokus i denna kamp låg, och ligger, i rätten till att bruka och använda marken där man anser sig ha sin hemvist. De territorier som bebos av kichwafolket, i Wiñaks fall Napo-provinsen, har under många år varit utsatt för en hänsynslös rovdrift av naturtillgångar.

Wiñak fungerar dels som ett administrativt nätverk som gör det logistiskt möjligt för kichwafolket i provinsen att få ut sina produkter på marknaden. Men kooperativet fungerar minst lika mycket som en motor för att skapa en positiv social och materiell utveckling hos folket - bättre levnadsförhållanden - och för att man ska kunna etablera sig som en reell politisk och ekonomisk maktfaktor i området. Genom kooperativet får medlemmarna tillgång till teknisk assistans, utbildning och kunskapsutjämning. Man har också ett system för mikrokrediter som gör det möjligt för odlarna att göra nödvändiga investeringar för produktionen.

Odlingen sker på traditionellt vis, utan kemiska bekämpningsmedel eller liknande extern tillförsel. För kooperativet är detta en självklarhet och en stolthet, men det innebär också att man kan bibehålla sin självständighet gentemot de oljebaserade och energiintensiva jordbruksformerna.
Pangoa | Peru

Kooperativet Pangoa (Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa) startades 1977 av en grupp jordbrukare i den peruanska Pangoa-dalen, i syfte att kunna tillgängligöra sina produkter direkt, utan mellanhänder. Avsikten med detta var att själva kunna behålla mer av betalningen för grödorna, som annars till största del hamnade i andras fickor. Dessa pionjärer ville skapa förutsättningar för alla odlare att få drägliga levnadsförhållanden och kunna erbjuda en hoppfull framtid för sina barn. 

Från och med år 2002 började man från kooperativet exportera sina ekologiska produkter, till största del kaffe och kakao, till de nordamerikanska och europeiska marknaderna. Nu utgörs kooperativet av över 600 medlemmar som finns spridda över hela Pangoadalen. De flesta odlarna har en yta på mellan fem och tio hektar. Idag har Pangoa-kooperativet mycket fokus på jämställdhetsarbete, och försöker lyfta fram starka kvinnliga ledare. Den högsta posten inom kooperativet innehas idag av Esperanza Dionisio Castillo, som är känd för sitt ledarskap och kunnande inom kooperativt organiserande.

Inom kooperativet drivs flera ambitiösa utvecklingsprojekt för att ytterligare höja den redan fantastiska kvaliteten på produkterna. Man arbetar också för att till allt större del också själva kunna förädla produkterna. Odlarna garanteras emellertid alltid ett i jämförelse högt pris på sina råvaror.