Fri frakt från 500 kr | Råvarubutiken - ekologisk kvalitet
Råvarubutiken
Råvarubutiken

Logga in

X

Yammo

yammoYammo Medjooldadlar från Palestina


Vad är unikt med Yammos dadlar?

Markköp
Marken köps av palestinska bönder som tidigare kultiverade sina egna grödor, men som på grund av den pågående vattenbristen övergav sin mark i mitten på 2000-talet. En stor del av böndernas tidigare jordbruk är uppköpt av privata personer, främst från Jerusalem och Bethlehem.

Uthyrning av mark
Däremot är ett än mer förekommande tillvägagångssätt att hyra marken. Palestinska lokala företag som exporterar jordbruksråvaror hyr marken från bönderna i byarna al-Jiftlik och al-Auja belägna omkring den uråldriga staden Jeriko i Jordandalen. Genom böndernas vattensnåla teknik återger de marken näring och förhindrar de risken för jorderosion.

Upphandling och produktion
Medjooldadlarna köps av de lokala företagen från småskaliga bönder som inte har den finansiella kapaciteten eller volymen att exportera självständigt. Av denna anledning har företagen upprättat goda handelsrelationer med bönderna och köper in deras dadlar för ett dubbelt pris än den interna marknaden. Inköpen sker antingen direkt från bönderna, som betalas för kvalitet och volym, eller genom att företagen ansvarar för paketering och där resterande vinst går till bönderna.

Hållbar utveckling
De lokala företagen bidrar till ett ekonomiskt lyft bland annat på följande sätt:
- Anställning inom administration och produktion till bönder i närområdet, arbetslösa, eller som tidigare arbetade i bosättningar. På så vis lever de numera i en säkrare tillvaro. Stigmatiserade kvinnor ges också anställning. 
- Trygghet till bönderna som får en högre lön
- Stärker den lokala ekonomin

Miljö
Medjool dadlarna är producerade utan kemikalier och tillsatser. Gödsling sker med hjälp av getter och hönor. Vattenbrist är ett ständigt problem i Palestina. Tidigare var bananer Palestinas främsta exportprodukt, men på grund av brist på sötvatten och den politiska situationen försvann grödan från produktionen i området år 2004. Dadelpalmen kräver endast 1/3 vatten i jämförelse med bananplantan och kan bevattnas med salthaltigt vatten. Modern bevattningssystem används för att kontrollera vattenflödet. Varje dadelpalm bevattnas utefter behov, detta för att minska på överflödig vattenförbrukning.
Visa filter Dölj filter
Pris